Iekšējā balss pašiznīcinošā uzvedībā un pašnāvībā

Pašnāvība ir traģisks dzīves beigas, ko daudzos gadījumos var novērst. Tā ir ievērojama sabiedrības veselības problēma Amerikas Savienotajās Valstīs, kas notiek gandrīz divas reizes biežāk nekā slepkavības. No 1999. līdz 2016. gadam pašnāvību līmenis ir nepārtraukti pieaudzis gandrīz visos savienības štatos. Izpratne par šo šķietami perverso pret dzīvību vērsto uzvedību, kā arī citām pašiznīcinošām darbībām, kas bieži notiek pirms pēdējā akta, ir svarīgas garīgās veselības jomas praktizētāju bažas. Pašnāvību prognozēšana un novēršana ir sarežģīta un izaicinoša; tomēr tie nav neiespējami mērķi.

Pirms vairākiem gadiem es un mani kolēģi atklājām unikālu logu šajā sarežģītajā problēmā. Izraisot un identificējot internalizēto negatīvo domāšanas procesu, ko esmu nodēvējis par “balsi”, kopā ar sāpīgajām sekām, kas to pavada, mēs varējām izstrādāt teorētisku ietvaru un metodoloģiju, kas izgaismo pašiznīcināšanās psihodinamiku.

Pašiznīcinošas uzvedības un pašnāvības psihodinamikaCilvēki iegūst pašsajūtu starppersonu kontekstā. Diemžēl šī trauslā sevis izjūta ir salauzta tieši šajā sociālajā vidē. Šis prāta dalījums atspoguļo galveno šķelšanos starp spēkiem, kas pārstāv sevi (pašsistēmu) un tiem, kas iebilst pret to vai mēģina to iznīcināt (pret-es sistēma). Dažādās pakāpēs visi cilvēki ir gan paši, gan paši sev intīmi ienaidnieki. Pašnāvības gadījumā šis naids sasniedz episkus apmērus.

Ironiski, ka bērna izmisīgā cīņa, lai saglabātu neskartumu un veselumu, ir tas, kas rada šo sadrumstalotību. Tā kā viņu vecāku varas un lieluma atšķirības ir saistītas ar pilnīgu atkarību no viņiem, lai izdzīvotu, bērni mēdz justies neaizsargāti un bezspēcīgi. Lai izvairītos no sāpīgas bezpalīdzības un nedrošības sajūtas, viņi neapzināti identificējas ar saviem spēcīgajiem vecākiem un iekļauj negatīvu vecāku attieksmi un destruktīvu uzvedību, kas ir vērsta pret viņiem. Viņi domā par sevi kā sliktu, nemīlamu un necienīgu, jo alternatīva uztvert vecāku kā nepiemērotu, aizvainojošu vai tiešu noraidošu ir pārāk draudīga. Viņi internalizē šo kritisko, sodošo attieksmi brīžos, kas ir īpaši saspringti vai aizskaroši, bieži vien tad, kad viņu vecāki ir sliktākajā situācijā. Ārkārtējās traumas vai vardarbības situācijās vecāku agresija un nāves vēlmes tiek iekļautas esībā un izpaužas kā ļauns iekšējs dialogs vai balss, kas vēlāk, pusaudža vai pieaugušā vecumā, izraisa pašnāvības procesu.

Balss pašiznīcinošā uzvedībā un pašnāvībā

Pastāv noteiktas atpazīstamas pašnāvības riska vai nodomu pazīmes, ko var identificēt pašnāvības domas, t.i., destruktīvas domas pret sevi un/vai citiem. Kad mani kolēģi un es intervējām depresīvus un/vai pašnāvnieciskus cilvēkus, mēs atklājām, ka viņi spēj identificēt šos kaitīgos domāšanas veidus par sevi un viegli saistīti ar balss jēdzienu. Līdzīgi savās intervijās ar 50 potenciāli letālu pašnāvības mēģinājumu izdzīvojušajiem Ričards Heklers (1994) novēroja, ka pievilkšanās pašnāvības virzienā “bieži izpaužas kā balss… Šī balss kļūst skaļāka līdz ar pašnāvības pārbaudījuma radīto stresu. Tas arvien vairāk pieprasa, lai tas tiktu sadzirdēts pāri visam, un tas sāk aizņemt lielāku daļu no cilvēka psihes, līdz tas vispār apslāpē saprātīgākas balsis” (74. lpp.).

Pašiznīcinošu domu un uzvedības kontinuums

Balss process pastāv intensitātes kontinuumā, sākot no vieglas paškritikas līdz ārkārtīgi dusmīgām, sevi aizskarošām domām. Ir novērots, ka indivīdiem, kas nodarbojas ar pašnāvību, šīs domas kādā brīdī mainās no vainīgas pašpārmetumiem uz destruktīviem uzbrukumiem sev un pavēlēm, lai nodarītu kaitējumu sev. Pašnāvība ir gala rezultāts, rīkojoties uz šī negatīvā domāšanas procesa nepārtrauktības galējo galu.

Ja vēlamies efektīvāk identificēt potenciālos pašnāvības upurus, mums ir jāatzīst balss dziļi pašiznīcinošais nolūks, kas ir kaitīgo dzīves veidu pamatā. Klienti, kuri uzskata pašnāvību par “labāko risinājumu”, savu uztveri nebalsta uz racionālu domāšanu, bet gan uz neracionāliem, ļaunprātīgiem kognitīviem procesiem. Rezumējot, esmu izstrādājis šādas hipotēzes par saistību starp balss procesu un pašiznīcinošu uzvedību un pašnāvību:

(1) Katrā indivīdā pastāv konflikts starp dzīvi apliecinošām tieksmēm aktīvi tiekties pēc mērķiem reālajā pasaulē un pašaizliedzīgām, pašaizsargājošām, pašiznīcinošām tieksmēm.

(2) Domas, kas ir pretējas pašam sev, mainās atkarībā no intensitātes, sākot no viegliem pārmetumiem sev līdz spēcīgiem uzbrukumiem sev un pašnāvības domām.

(3) Pašiznīcinoša uzvedība pastāv nepārtraukti no pašaizliedzības un pašierobežošanās vienā galā līdz izolācijai, narkotiku lietošanai un arvien smagākai pašiznīcinošai uzvedībai, kas beidzas ar reālu miesas bojājumu nodarīšanu.

Pašiznīcinošu domu un uzvedības kontinuums

Balss process pastāv intensitātes kontinuumā, sākot no vieglas paškritikas līdz ārkārtīgi dusmīgām, sevi aizskarošām domām. Ir novērots, ka indivīdiem, kas nodarbojas ar pašnāvību, šīs domas kādā brīdī mainās no vainīgas pašpārmetumiem uz destruktīviem uzbrukumiem sev un pavēlēm, lai nodarītu kaitējumu sev. Pašnāvība ir gala rezultāts, rīkojoties uz šī negatīvā domāšanas procesa nepārtrauktības galējo galu.

Ja vēlamies efektīvāk identificēt potenciālos pašnāvības upurus, mums ir jāatzīst balss dziļi pašiznīcinošais nolūks, kas ir kaitīgo dzīves veidu pamatā. Klienti, kuri uzskata pašnāvību par “labāko risinājumu”, savu uztveri nebalsta uz racionālu domāšanu, bet gan uz neracionāliem, ļaunprātīgiem kognitīviem procesiem. Rezumējot, esmu izstrādājis šādas hipotēzes par saistību starp balss procesu un pašiznīcinošu uzvedību un pašnāvību:

(1) Katrā indivīdā pastāv konflikts starp dzīvi apliecinošām tieksmēm aktīvi tiekties pēc mērķiem reālajā pasaulē un pašaizliedzīgām, pašaizsargājošām, pašiznīcinošām tieksmēm.

(2) Domas, kas ir pretējas pašam sev, mainās atkarībā no intensitātes, sākot no viegliem pārmetumiem sev līdz spēcīgiem uzbrukumiem sev un pašnāvības domām.

(3) Pašiznīcinoša uzvedība pastāv nepārtraukti no pašaizliedzības un pašierobežošanās vienā galā līdz izolācijai, narkotiku lietošanai un arvien smagākai pašiznīcinošai uzvedībai, kas beidzas ar reālu miesas bojājumu nodarīšanu.

FAST ir pašnovērtējuma anketa, kas sastāv no 84 vienumiem, kas iegūti no 11 pakāpeniski pašiznīcinošu domu līmeņiem, kas izteiktas otrās personas formātā, piemēram, Tu esi neveiksmīgs. Tu neesi īpaši pievilcīga. Jūs vienkārši neiederāties. Vienkārši palieciet fonā. Jūs esat nasta. Jūs neesat pelnījis dzīvot tik labi, cik ciniskas domas par citiem. Kāpēc iet ar viņu(-u) ārā? Viņš (viņa) ir auksts, neuzticams. Viņš(viņa) tevi vienkārši noraidīs. Vienumus veido faktiskie balss paziņojumi, par kuriem ziņoja subjekti klīniskajos pētījumos un stacionārie un ambulatorie pacienti dažādos apstākļos.

Skala ietver unikālu pieeju: tā vietā, lai lūgtu ziņot par simptomiem, klientam tiek lūgts apstiprināt, cik biežums un smagums viņam vai viņai rodas dažādas negatīvas domas, kas vērstas pret viņu. Ja vienumi tiek prezentēti šādā formātā, tie atklāj pašiznīcinoša procesa elementus, kas var būt daļēji vai pilnībā neapzināti.

FAST analīze atklāja trīs pašiznīcināšanās palielināšanas faktorus.

1. Paškritiskas domas par pieaugošu intensitāti, sākot no tādiem apgalvojumiem kā: Tu esi nekompetents, tu esi stulbs , domām, kas racionalizē pašaizliedzību: Kāpēc doties šajā atvaļinājumā? Tas būs tāds apgrūtinājums ; uz domām, kas ir ciniskas un naidīgas pret citiem: Jūs nevarat uzticēties vīriešiem/sievietēm , domām, kas predisponē izolāciju: Vienkārši esi pats. Jūs tik un tā esat nožēlojama kompānija; kurš gribētu būt ar tevi? un visbeidzot uz domām, kas pauž nicinājumu pret sevi: idiots! Tu rāpo! Tu neko neesi pelnījis; tu esi nevērtīgs!

2. Domas, kas atbalsta atkarības ciklu, vispirms mudinot cilvēku ļauties un pēc tam uzbrūkot viņam par tādu pašu uzvedību. Vienkārši uzsitiet; tu būsi mierīgāks. Iet uz priekšu un iedzeriet, jūs to esat pelnījuši. Un tad vēlāk: Tu vājprātīgais stulbi !

3. Domas, kas atspoguļo visu pašiznīcināšanās spektru, sākot no psiholoģiskās pašnāvības, piemēram: domas, kas stāsta personai, ka viņš vai viņa ir nasta citiem. Paskaties, cik slikti tu liec savai ģimenei (draugiem) justies. Viņiem būtu labāk bez tevis , uz domām, kas saistītas ar atteikšanos no prioritātēm un labvēlīgām aktivitātēm: Kāds noderīgums? Kāpēc censties? Nekam nav nozīmes, uz domām par sevis sakropļošanu: Kāpēc jūs vienkārši nebraucat pāri centra sadalītājam? Vienkārši pabāz roku zem šī elektriskā zāģa ! Pašnāvības plāniem un rīkojumiem: Jums ir jāpaņem rokās dažas tabletes. Jūs par to domājāt pietiekami ilgi. Vienkārši tiec tam galā. Tā ir vienīgā izeja!

Uzticamības un validācijas pētījumi ir parādījuši, ka FAST efektīvi nošķir pašnāvnieciskus un pašnāvnieciskus indivīdus augstā nozīmīguma līmenī. Citiem vārdiem sakot, empīriskie pētījumi skaidri parādīja balss jēdziena paredzamo spēku pašnāvībā. Process darbojas arī apgriezti; kad terapeiti iepazīstas ar klienta disfunkcionālo uzvedību pretstatā viņa izvirzītajiem mērķiem, viņi var arī secināt, kas ir pamatā. 1996. gadā FAST tika pievienots instrumentu repertuāram, ko izmanto garīgās veselības speciālisti gan privātajā, gan militārajā sektorā pašnāvību novērtēšanai, kā arī naidīgās domāšanas identificēšanai, kas kontrolē citas pašiznīcinošas darbības un dzīvesveidu.

Jauns secinājums

Veids, kādā tiek sabojātas aizstāvētās personas, un veids, kā tās darbojas, ir cieši saistīts ar negatīvām internalizētām domām. Zināšanas, kas iegūtas, piekļūstot daļēji neapzinātiem domāšanas procesiem un identificējot tos, kas virza pašnāvnieku uz nāvi, var izmantot, lai uzsāktu potenciāli dzīvības glābšanas pasākumus. Tā kā ambivalence gandrīz vienmēr ir sastopama cilvēkos, kuri ir pašnāvības stāvoklī, ir jāpiedāvā visas iespējas viņiem palīdzēt.

Terapijas sesijās indivīdi izsaka savas negatīvās domas dialoga formātā, analizē to avotu un izstrādā korektīvu pieredzi, lai tās apstrīdētu. Konkrētā negatīvās domāšanas satura identificēšana un ar to saistīto dusmu un skumju emociju atbrīvošana sniedz viņiem rīkus, lai novērstu pavēles nodarīt sev kaitējumu. Šāda veida izpratne ir ļoti svarīga, jo tā sniedz klientiem sajūtu, ka viņi pārvalda uzvedību, ko viņi iepriekš uztvēra kā ārpus viņu kontroles.

Atsauces

Firestone, R. W. un Firestone, L. (2006). Firestone pašiznīcinošu domu novērtējums (ĀTRI) rokasgrāmata. Lutz, FL: Psiholoģiskās novērtēšanas resursi.

Heklers, R. A. (1994). Pamostoties, dzīvs: nolaišanās, pašnāvības mēģinājums un atgriešanās dzīvē . Ņujorka: Ballantine Books.