Žēlsirdīga bērnu audzināšana

Roberts V. Frīstons, Ph.D. – Šī grāmata, kas atver acis, iepazīstina ar ģimenes attiecību teoriju un pamatā esošo dinamiku. Autore palīdz izskaidrot, kā pat labi nodomi vecāki, pamatojoties uz savām bērnības aizsardzības spējām un pašiznīcināšanās tieksmēm, neapzināti ievaino savu bērnu pašcieņu un psiholoģisko darbību.

Atzīstot savu agrīno dzīves pieredzi un tās rezultātā izveidoto internalizēto aizsardzību, vecāki var labāk izprast to ietekmi uz bērnu emocionālo stāvokli. Teksta mācība ir tāda, ka bērni ir pelnījuši tādas pašas tiesības, cieņu un uzmanību kā jebkuram pilnīgi pieaugušam cilvēkam. Lai audzinātu savus bērnus veselīgā vidē, kur viņus redz un dzird kā neatkarīgus indivīdus, vecākiem ir jāsaprot, kā viņi sāpina savus bērnus, un notikumi no viņu pašu pagātnes, kas palīdzēja motivēt viņu uzvedību pat neapzinātā līmenī. . Šī grāmata palīdz vecākiem pilnībā izprast savu unikālo pieredzi un noteikt, kādu ietekmi viņi atstāj uz saviem bērniem, vienlaikus mācoties būt audzinošākiem un mīlošākiem vecākiem.